İnnovativ sənayedə rəqəmsal qapıları bizimlə aç

Digital Umbrella yerli ecosistem və cəmiyyət üçün əhəmiyyətli məqamları nəzərə alıb, problemləri aşkar edərək yerli bazarı qabaqcıl rəqəmsal həll yolları ilə təmin edir.

Biz nə təklif edirik?

Gördüyümüz işlər - realdır. Əsas hədəfimiz - ölkədə rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirərək ekosistemdə müsbət nəticələr əldə etməkdir.

vector

Məqsədyönümlülük

Məhsullarımızı insanların həyatını asanlaşdırmaq üçün yaradırıq.

vector

İnnovasiya

Biz yerli bazarda qabaqcıl texnologiyalarla innovasiyanın hərəkətverici qüvvəsiyik.

vector

Sinerji

Komanda işi quruculuğu, individiual yanaşma və domain ekspertlərlə kooperasiya fəaliyyətimizdə başlıca yerlərdədir.

İstedadınızı Digital Umbrella ilə reallaşdırın

Digital Umbrella ilə rəqəmsal transformasiyanın bir hissəsi olmağa hazırsanmı? O zaman bizə qoşul!

vector
vector
vector

Vue.js Developer

Dəyərlərimiz

Hər bir uğurlu şirkətin əsasını insanlar və korporativ mədəniyyət təşkil edir.

Dürüstlük

Heç kəs baxmadığı anda belə düz olanını etmək, atdığımız hər bir addımda dürüstlük nümayiş etdirmək sağlam münasibətlərin təməlidir.

Komanda işi

Komanda işi məhsulardığı artırır və hər bir üzvün sürətli inkişafı üçün şərait yaradır. Birgə çalışaraq daha yaxşı nəticə əldə edirik.

Təşəbbüskarlıq

Ətrafında görmək istədiyin dəyişikliyi ilk addımı ataraq özün yarat. Hər bir yenilikçi fikir təşəbbüskarlıq və entuziasm nəticəsində reallaşır.

Humanizm

Hər bir uğurlu şirkətin əsasını insanlar təşkil edir. Buna əsaslanaraq əməkdaşlarımızın və onların ailələrin sağlamlığı və rifahı şirkətin əsas dəyərlərindən biri hesab edirik.