Contexterra - Optik simvol tanıma sistemi

Contexterra çap, qismən çap və əlyazama formada saxlanılan sənədlərin rəqəmsallaşdırılması və aidiyyəti üzrə ötürülməsini təmin etmək məqsədilə hazırlanmış proqram təminatıdır.

Contexterrranın yaratdığı imkanlar

  1. Çap, qismən çap və əlyazma formada saxlanılan sənədlərin mətnə çevirilməsi

  2. Çap, qismən çap və əlyazma formada saxlanılan sənədlərin strukturlu formata gətirilərək məlumatların əldə edilməsi

  3. Kiril qrafikalı mətnlərin oxunması

  4. Keyfiyyəti nisbətən aşağı olan şəkillərin oxunması (çevrilmiş şəkillər, mobil telefonla çəkilmiş oxunaqlı şəkillər və s.)

  5. Çarpaz yoxlamalar aparılaraq məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması

  6. APİ vasitəsi ilə müxtəlif sistemlərə inteqrasiya imkanı

  7. WEB interfeys vasitəsi ilə istifadə imkanı